BETINGELSER OG ORDENSREGLER

ORDENSREGLER

Alle medlemmer forplikter seg til å følge ordensregler for gymmet, og bidra til trivsel for alle andre medlemmer. Dårlig oppførsel og manérer tillates ikke. Utstyr skal brukes til det de er ment til, og skal ryddes tilbake der det hører hjemme.

Det er strengt forbudt, og ulovlig i følge norsk lov med doping. BOOST samarbeider med politi og andre instanser for å sikre et dopingfritt miljø. Tilfeldige oppmøter av politi med test utstyr kan forekomme, og politiet har i følge loven rett til å oppsøke personer de mistenker og be om frivillig avlegging av blodprøve. Nekt gir umiddelbar utestengelse fra gymmet.

Gjeldende ordensregler som gjelder for CrossFit Centrum vil også være gjeldende for BOOST medlemmer. Ordensregler og generelle regler for senteret vil du kunne lese om inne på selve senteret.

Det er ikke tillatt å ta med venner på trening. 

 

BINDINGSTID & FRYSING

Man kan ikke bryte bindingstiden. Unntak er om man flytter permanent utenfor rekkevidde. Flyttemelding må isåfall fremvises.
Frysing av medlemskap under bindingstid kan kun gjøres ved sykdom eller lengre opphold utenfor rekkevidde. Bindingstiden forskyves tilsvarende frys perioden.
Ettersom all betaling skjer på forskudd må medlemmet selv gi beskjed i god tid i forkant (minimum 1 måned) for at vi skal kunne stanse betalingen av perioden som kommer.

 

TILGANG TIL 1 CROSSFIT TIME PR. MND FOR BOOST MEDLEMMER

Dette blir en reservert time kun åpen og tilgjengelig for BOOST medlemmer. Det blir laget en egen påmelding til disse timene som BOOST medlemmene kan melde seg på. Det vil være plassbegrensning på disse timene, så det blir første mann til mølla prinsippet som gjelder for deltagelse på timen.  

 

EKSISTERENDE CROSSFIT CENTRUM MEDLEMMER

Eksisterende medlemmer i CrossFit Centrum har automatisk tilgang til BOOST sin avdeling, dette er inkludert i CrossFit medlemsskapet.

 

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden...

 

INNMELDING - KLIKK HER!

 


Dette er bare midlertidige nettsider, nye nettsider er under utarbeidelse.

For spørsmål kontakt oss gjerne på info@boostgym.no